SLOVENSKÉ PUNCOVÉ ZNAČKY

Od dňa nadobudnutia účinnosti (1.6.2013) zákona č. 94/2013 Z.z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene niektorých zákonov, je rýdzosť 375/1000 zákonnou rýdzosťou pre zlatý tovar.

Slovenské puncové značky a znamienka na zlatý tovar, strieborný a platinový tovar.

Zlato
rýdzosť

999/1000
999/1000

986/1000
986/1000

900/1000
900/1000

750/1000
750/1000

585/1000
585/1000

375/1000
375/1000

Striebro
rýdzosť

999/1000
999/1000

959/1000
959/1000

925/1000
925/1000

835/1000
900/1000

900/1000
835/1000

800/1000
800/1000

Platina
rýdzosť

999/1000
999/1000

999/1000
950/1000

999/1000
900/1000

999/1000
850/1000

999/1000
800/1000

Úradný znak na označenie zliatku
Úradný znak
na označenie zliatku

Znamienka Metal
Znamienka “Metal”

Spoločné kontrolné značky Dohovoru o kontrole a označovaní výrobkov z drahých kovov.

999/1000
999/1000

916/1000
916/1000

750/1000
750/1000

585/1000
585/1000

375/1000
375/1000

999/1000
999/1000

925/1000
925/1000

830/1000
830/1000

800/1000
800/1000

999/1000
999/1000

950/1000
950/1000

900/1000
900/1000

850/1000
850/1000

Značka úradu
Značka úradu

Zdroj: Puncový úrad Slovenskej Republiky